Hoe krijg je astma?

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen geïrriteerd raken en vernauwd worden, waardoor het moeilijker wordt om adem te halen. Er zijn verschillende soorten astma, maar de meeste gevallen zijn allergische astma, waarbij de luchtwegen geïrriteerd raken door contact met bepaalde stoffen (allergenen) die de patiënt inademt. Ze kunnen ook geïrriteerd raken door veranderingen in de temperatuur, vochtigheid, bepaalde virussen en verkeersluchtverontreiniging.

Een overgevoeligheid aan prikkels

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen overgevoelig zijn voor prikkels, wat leidt tot een ontsteking en verkramping van de spieren in de luchtwegen. Dit kan leiden tot kortademigheid, benauwdheid, hoesten en een zeurende pijn in de borst.

Een chronische aandoening

Astma is een chronische aandoening, wat betekent dat het niet genezen kan worden. Astma kan ernstig zijn en soms levensbedreigend. Er is geen enkele manier om astma te voorkomen, maar er zijn wel verschillende manieren waarmee de symptomen onder controle gehouden kunnen worden. Deze omvatten het gebruik van inhaleerbare corticosteroïden en bronchodilatoren, het vermijden van contact met allergenen en het aanpassen van de levensstijl zoals het vermijden van roken.

Een opzwelling van de luchtwegen

Astma is een aandoening van de luchtwegen waarbij deze ontstoken en gezwollen raken, en soms ernstig vernauwd. Dit maakt het voor patiënten moeilijk en soms onmogelijk om normaal te ademen. Er is geen genezing voor astma, maar er zijn verschillende behandelingen die de symptomen kunnen helpen verminderen en soms zelfs voorkomen. Deze behandelingen kunnen medicijnen, leefstijladviezen, of soms zelfs chirurgie bevatten.

Is astma altijd aangeboren?

Nee, astma is niet altijd aangeboren. Soms ontwikkelt iemand astma later in het leven, hoewel dit minder vaak voorkomt. Astma kan worden veroorzaakt door allerlei verschillende factoren, zoals een allergie, infectie, verandering in weersomstandigheden, inspanningen of gebruik van bepaalde medicijnen. Hoeveel mensen precies astma hebben, is moeilijk te zeggen, maar schattingen liggen rond de 300 miljoen mensen wereldwijd.

Is astma erfelijk?

In sommige gevallen is astma erfelijk, maar niet altijd. Het is wel mogelijk dat mensen een erfelijke aandoening hebben die hen gevoelig maakt voor astma-aanvallen. Anderen ontwikkelen astma later in het leven, meestal als gevolg van blootstelling aan irriterende stoffen of veranderingen in weersomstandigheden. Bepaalde medicijnen, zoals aspirine en ibuprofen, kunnen ook astma veroorzaken.

Is astma gevaarlijk?

Astma is een chronische aandoening die de luchtwegen in het lichaam ontstoken en vernauwd maakt. Dit kan zeer ernstige problemen veroorzaken met ademhalen, en in sommige gevallen kan het levensbedreigend zijn. Het gaat gepaard met kortademigheid, hoesten en een piepende ademhaling. Sommige mensen met astma hebben slechts af en toe last van de symptomen, terwijl anderen er dagelijks last hebben.

Symptomen van een astma aanval

Astma is een aandoening waarbij de luchtwegen ontstoken raken en vernauwd raken. Dit maakt het moeilijker voor lucht om in en uit de longen te stromen. Astma kan acuut optreden, maar voor veel mensen is het een chronische aandoening. Symptomen van een astma-aanval kunnen ophoesten, benauwdheid, kortademigheid, een piepende ademhaling en een verminderde uithoudingsvermogen zijn. Astma-aanvallen kunnen mild zijn, maar ook ernstig en zelfs levensbedreigend. In ernstige gevallen kan een astma-aanval leiden tot bewustzijnsverlies.

Als jij of iemand anders deze symptomen ervaart, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te roepen. Een arts kan een aantal verschillende tests doen om te bepalen of er sprake is van astma. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor astma, dus het is belangrijk om een arts te raadplegen als je denkt dat je astma hebt.